Polityka prywatności » Erchonia
Masz pytania? Zadzwoń: +48 22 350 75 34
 

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest VITACO sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa.

Cele

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w następujących celach: zarządzanie, przetwarzanie i odpowiadanie na pytania od użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dokładność i aktualizacja danych

Użytkownicy dostarczający informacje muszą zapewnić, że takie informacje są dokładne i aktualne. Zatwierdzając formularz, użytkownicy oświadczają i gwarantują, że przeczytali i zrozumieli niniejszą Politykę i zgadzają się przestrzegać jej warunków.

Transfery

Dane osobowe, które zbieramy, nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych w żadnych okolicznościach. Może on jednak zostać przekazany dostawcom technicznym zaangażowanym w realizację celów określonych powyżej oraz pracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc realizować ww. cele.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe zostaną zachowane i wykorzystane przez okres przewidziany przez obowiązujące prawodawstwo, do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody.
W związku z tym zebrane dane osobowe zostaną usunięte w przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:
wygaśnięcie okresu zatrzymania;
wykonywanie prawa do usunięcia przez użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami opisanymi w punkcie poniżej.

Poufność i uczciwość

Wprowadzamy środki bezpieczeństwa wymagane w celu ochrony poufności i integralności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Nie możemy jednak zagwarantować, że środki te całkowicie uniemożliwią ujawnienie danych osobowych i nie będziemy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa, w szczególności w przypadkach oszukańczego działania strony trzeciej lub w przypadku naruszenia bezpieczeństwa przez użytkownika.

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy mają prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy lub je poprawić, a także prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania tych danych. Użytkownicy mogą również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Użytkownika interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownicy mogą korzystać z tych praw w dowolnym czasie, bez żadnych wyjaśnień dotyczących przyczyn, za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub wysyłając ich żądanie do VITACO sp. z o.o. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, e-mail: biuro@vitaco.pl, załączając dowód swojej tożsamości.

Na działania Administratora Użytkownikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W stosunku do Użytkownika nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka cookies

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do wygodnego korzystania ze stron internetowych. Wspomnianymi urządzeniami mogą być m.in. komputery stacjonarne, laptopy lub urządzenia mobilne zwykle wyposażone w przeglądarkę internetową. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego pliki cookies są wykorzystywane?

Pliki „cookies” używane są m.in. w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Strona zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających użytkowników.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające anonimowe zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. 

Skorzystaj z wyszukiwarki gabinetówZnajdź gabinet